Η πρωκτοσκόπιση υψηλής ανάλυσης με την χρήση κολποσκοπίου παρέχει την δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου του βλεννογόνου του πρωκτικού καναλιού και ειδικότερα της περιοχής γύρω από την οδοντωτή γραμμή η οποία αποτελεί και την κύρια θέση εμφάνισης προκαρκινωματωδών βλαβών από HPV λοίμωξη (LSIL, HSIL) συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόληψη του πρωκτικού καρκίνου