Η κύστη κόκκυγος είναι πάθηση που εκδηλώνεται με την εμφάνιση ενός ή πολλαπλών συριγγίων ή/και αποστήματος στην μέση γραμμή των γλουτών. Το συρίγγιο εμφανίζεται σαν μια οπή/άνοιγμα στο δέρμα το οποίο μπορεί να περιέχει τρίχες και συνήθως επικοινωνεί με μια κοιλότητα κάτω από το δέρμα.

Η πάθηση μπορεί να αφορά μόνο στη εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων συριγγίων στην περιοχή χωρίς άλλο σύμπτωμα μέχρι και την εμφάνιση μιας εξέρυθρης επώδυνης μάζας που αντιστοιχεί στο απόστημα δηλαδή σε μια κοιλότητα που περιέχει πύον. Είναι συχνότερη στους άνδρες και εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες από 20 μέχρι 45 ετών.

Πως Αντιμετωπίζεται

Η αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος στοχεύει στο να απαλείψει την κοιλότητα και τα συρίγγια που επικοινωνούν με αυτή. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους:

  • Με χειρουργική εκτομή της κοιλότητας και των συριγγίων
  • Με την Χρήση του Laser για την απάλειψη της κοιλότητας και των συριγγίων που πλεονεκτεί της κλασσικής μεθόδου όπου μπορεί να εφαρμοστεί στη έλλειψη πόνου, τραύματος και στην ταχύτερη αποθεραπεία.