Η ηλεκτροφυσιολογική και μανομετρική μελέτη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης των παθήσεων του πρωκτικού σωλήνα, ιδιαίτερα των ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών του σφιγκτηριακού μηχανισμού. Οι ενδείξεις της μελέτης περιλαμβάνουν ασθενείς με:

 1. Τραυματικές κακώσεις σφιγκτήρων
 2. Ακτινοβολία
 3. Ισχαιμία
 4. Ακράτεια
 5. Δυσχεσία
 6. Χρόνια δυσκοιλιότητα
 7. Λειτουργικές διαταραχές (Σύνδρομο ανελγκτήρων, πρωκταλγία Fungax)
 8. Σακχαρώδη διαβήτη
 9. Συγγενείς ανωμαλίες (ν. Hirchsprung)
 10. Συστηματικά νευρολογικά νοσήματα (πχ. Σκλήρυνση κατά πλάκας)
 11. Κολλαγονώσεις (πχ. Σκληρόδερμα)
 12. Άλλες παθήσεις