Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στην διερεύνηση παθήσεων του πρωκτού και πλεονεκτεί άλλων εξετάσεων γιατί είναι δυναμική εξέταση και μπορεί να γίνει από τον χειρουργό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πάθηση παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες :

  1. Στον εντοπισμό της πορείας συριγγίων και την διερεύνηση της θέσης τους και της σχέσης που εμφανίζουν με τους σφιγκτήρες
  2. Στην εκτίμηση των κακώσεων στον σφιγκτηριακό μηχανισμό όπου παρέχει ανατομικές πληροφορίες της εντόπισης και έκτασης της βλάβης και σε συνδυασμό με την μανομετρία συμβάλει στην βέλτιστη αντιμετώπιση
  3. Στην διερεύνηση ασθενών με ακράτεια
  4. Στην διάγνωση ασθενών με ορθοκήλη
  5. Στην μελέτη των λειτουργικών διαταραχών του σφιγκτηριακού μηχανισμού
  6. Σαν επικουρικό μέσο σε συνδυασμό με την μαγνητική τομογραφία στην εκτίμηση και σταδιοποίηση της κακοήθειας του πρωκτού.