Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μια χρόνια μη φυσιολογική επικοινωνία του πρωκτικού καναλιού με το δέρμα. Η πάθηση ξεκινάει από φλεγμονή των πρωκτικών αδένων και εμφανίζεται συνήθως αρχικά ως απόστημα δηλ μια επώδυνη σκληρή μάζα κοντά στον πρωκτό που περιέχει πύον. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αποστήματος είναι η διάνοιξη και παροχέτευση του (άδειασμα ). Σε πολλές περιπτώσεις το απόστημα ακολουθείται από την εμφάνιση ενός συριγγίου. Ένα συρίγγιο μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς να προηγηθεί απόστημα όπως επίσης δεν οδηγούν όλα τα αποστήματα σε συρίγγιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς στους οποίους η εμφάνιση συριγγίου αποτελεί εκδήλωση φλεγμονώδους πάθησης του εντέρου όπως η νόσος του Crohn.

Το περιεδρικό συρίγγιο εκδηλώνεται με την εμφάνιση στο δέρμα του πρωκτού μίας η πολλαπλών δερματικών βλαβών που μοιάζουν με θηλές (η σπυριά) και αποτελεί το στόμιο του συριγγίου. Τα συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου περιλαμβάνουν:

  • Έξοδο πύου, υγρού η ακόμα και περιεχομένου του εντέρου από το συρίγγιο.
  • Ερεθισμό του δέρματος
  • Πόνο στη περιοχή του συριγγίου
  • Ανάπτυξη αποστήματος
  • Λοίμωξη του δέρματος γύρω από τον πρωκτό

Η αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων απασχολεί την ιατρική επιστήμη από την εποχή του Ιπποκράτη. Θεραπευτικά, τα συρίγγια είναι πάθηση που αντιμετωπίζεται χειρουργικά και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία λόγω της σχέσης που εμφανίζουν με τους σφιγκτήρες του πρωκτού.

Οι θεραπευτικές δυνατότητες στην αντιμετώπιση των συριγγίων περιλαμβάνουν:

  • Εκτομή του συριγγίου. Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί επέμβαση που έχει ένδειξη σε απλά η σύμπλοκα συρίγγια που δεν εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό τους σφιγκτήρες.
  • Τοποθέτηση Seton. Η τοποθέτηση ενός ελαστικού νήματος εντός του συριγγίου βοηθά στον έλεγχο της φλεγμονής και διευκολύνει την μετέπειτα οριστική αντιμετώπιση. Χρησιμοποιείται σε συρίγγια που εμπλέκουν μεγάλο μέρος των σφιγκτήρων και στα οποία η εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση εμπεριέχει τον κίνδυνο εμφάνισης ακράτειας.
  • Αντιμετώπιση με Laser (FILAC). Αποτελεί την πιο εξελιγμένη τεχνική . Ενδείκνυται σε όλες τις κατηγορίες συριγγίων ακόμα και σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο. Είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί γενική αναισθησία ή νοσηλεία.