Τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μια χρόνια μη φυσιολογική επικοινωνία του πρωκτικού καναλιού με το δέρμα. Η πάθηση ξεκινάει από φλεγμονή των πρωκτικών αδένων και εμφανίζεται συνήθως αρχικά ως απόστημα, δηλαδή μια επώδυνη σκληρή μάζα κοντά στον πρωκτό που περιέχει πύον. Το συρίγγιο ξεκινάει εντός του πρωκτικού σωλήνα και καταλήγει εκτός του πρωκτικού σωλήνα στο δέρμα και μπορεί να μεταφέρει μικρόβια και υγρά από κόπρανα.

Σε πολλές περιπτώσεις το συρίγγιο ακολουθεί την εμφάνιση αποστήματος, μπορεί όμως να εμφανιστεί και χωρίς να προηγηθεί απόστημα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς στους οποίους η εμφάνιση συριγγίου αποτελεί εκδήλωση φλεγμονώδους πάθησης του εντέρου όπως η νόσος του Crohn.

 

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο εκδηλώνεται με την εμφάνιση στο δέρμα του πρωκτού μίας η πολλαπλών δερματικών βλαβών που μοιάζουν με θηλές (η σπυριά) και αποτελεί το στόμιο του συριγγίου. Τα συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου περιλαμβάνουν:

 • Έξοδο πύου, υγρού η ακόμα και περιεχομένου του εντέρου από το συρίγγιο
 • Ερεθισμό του δέρματος
 • Πόνο στη περιοχή του συριγγίου
 • Ανάπτυξη αποστήματος
 • Λοίμωξη του δέρματος γύρω από τον πρωκτό

Σε περιπτώσεις που η διάγνωση του συριγγίου καθυστερεί, μπορεί να δημιουργηθούν διακλαδώσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι άμεση η αντιμετώπιση του.

 

Περιεδρικό συρίγγιο: Είδη συριγγίων

Η αντιμετώπιση των συριγγίων απαιτεί ιατρική εξειδίκευση λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου. Τα συρίγγια μπορεί να διαπερνούν τον σφιγκτήρα του πρωκτού ή όχι. Επίσης, μπορεί να διαπερνούν είτε τον εσωτερικό είτε τον εξωτερικό σφιγκτήρα. Έτσι λοιπόν ένα συρίγγιο μπορεί να διακρίνεται σε:

 • Μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο: διέρχεται από τον έσω σφιγκτήρα.
 • Διασφιγκτηριακό συρίγγιο: διέρχεται από τον έσω και έξω σφιγκτήρα.
 • Υπερσφιγκτηριακό συρίγγιο: δεν διαπερνά τον έσω και έξω σφιγκτήρα, αλλά διέρχεται από πάνω.
 • Υποβλεννογόνιο ή υποδερματικό συρίγγιο: δεν διέρχεται από τους σφιγκτήρες.

 

Πως γίνεται η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου;

Αρχικά η διάγνωση γίνεται μέσω κλινικής εξέτασης. Επιπλέον μπορεί να χρειαστούν μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα. Με τις εξετάσεις αυτές ο Χειρουργός Πρωκτού μπορεί να αναγνωρίσει την πορεία των συριγγίων.

Ποια θεραπεία ακολουθείται για την αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου;

Τα συρίγγια θεραπεύονται αποκλειστικά με χειρουργική επέμβαση. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εξειδίκευση λόγω της συσχέτισης με τους σφιγκτήρες του πρωκτού. Στόχος της επέμβασης είναι να κλείσει η δίοδος επικοινωνίας ανάμεσα στο δέρμα και το έντερο, αποφεύγοντας οποιονδήποτε τραυματισμό στον σφιγκτήρα μυ.

Αρχικά, ο ειδικός Πρωκτολόγος με την έγχυση ειδικού υγρού θα αναγνωρίσει το περιεδρικό συρίγγιο και διακλαδώσεις του. Η επέμβαση του συριγγίου, ανάλογα με το είδος του περιστατικού, θα πραγματοποιηθεί με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Εκτομή του συριγγίου: Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί επέμβαση που έχει ένδειξη σε απλά η σύμπλοκα συρίγγια που δεν εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό τους σφιγκτήρες. Αν το συρίγγιο δεν διέρχεται από τον σφιγκτήρα, τότε αφαιρείται ολόκληρο. Σε περίπτωση που το συρίγγιο διέρχεται από τον σφιγκτήρα, απαιτείται μεγάλη προσοχή για να μην τραυματιστεί ο σφιγκτήρας μυς και οδηγήσει σε ακράτεια. Γι’ αυτό αφαιρείται το τμήμα που δε διαπερνά τον σφιγκτήρα, ενώ για το τμήμα που τον διαπερνά εφαρμόζεται κάποια από τις μεθόδους Plug, Seton, Lift, Advancement-Flap. Αυτές οι μέθοδοι πετυχαίνουν πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς να προκαλούν βλάβη στον σφιγκτήρα.
 • Τοποθέτηση Seton: Η τοποθέτηση ενός ελαστικού νήματος εντός του συριγγίου βοηθά στον έλεγχο της φλεγμονής και διευκολύνει την μετέπειτα οριστική αντιμετώπιση. Χρησιμοποιείται σε συρίγγια που εμπλέκουν μεγάλο μέρος των σφιγκτήρων και στα οποία η εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση εμπεριέχει τον κίνδυνο εμφάνισης ακράτειας.
 • Αντιμετώπιση με Laser (FILAC): Αποτελεί την πιο εξελιγμένη τεχνική. Πρόκειται για ενδοσκοπική μέθοδο καυτηριασμού του εσωτερικού του συριγγίου. Ενδείκνυται σε όλες τις κατηγορίες συριγγίων ακόμα και σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο. Είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί γενική αναισθησία ή νοσηλεία.

 

 

 

Περιεδρικό απόστημα

 

Τι είναι το περιεδρικό απόστημα;

Το περιεδρικό απόστημα είναι κοιλότητα με πύον που προκαλείται από μικροβιακή λοίμωξη. Σχηματίζεται στο τελευταίο μέρος του παχέος εντέρου, είτε στον πρωκτικό σωλήνα είτε στο ορθό. Το περιεδρικό απόστημα μπορεί να εξελιχθεί τελικά σε περιεδρικό συρίγγιο. Το απόστημα θεωρείται από την ιατρική κοινότητα ως η οξεία φάση της πάθησης, ενώ το συρίγγιο η χρόνια φάση.

Ποιες αιτίες προκαλούν το περιεδρικό απόστημα;

Η κυριότερη αιτία είναι η φλεγμονή στους περιπρωκτικούς αδένες. Άλλες σημαντικές αιτίες είναι:

Είδη περιεδρικού αποστήματος

Ανάλογα με τη θέση που σχηματίζεται το απόστημα διακρίνεται σε:

 1. Περιπρωκτικό: η πιο συχνή μορφή αποστήματος. Εκδηλώνεται επιφανειακά στην περιπρωκτική περιοχή ως μία επώδυνη διόγκωση. Ο ασθενής πονάει κατά την κένωση αλλά και όταν κάθεται.
 2. Διασφιγκτηριακό
 3. Ισχιοορθικό
 4. Υπερανελκτηριακό

 

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται ένα περιεδρικό απόστημα;

Τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται ένα περιεδρικό απόστημα είναι:

 • Διόγκωση και σκληρία στην περιοχή
 • Ερυθρότητα
 • Πόνος
 • Πυρετός

Σε βαθύτερα αποστήματα μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα εντονότερος πόνος κατά την αφόδευση, πυρετός, ρίγος, εφίδρωση και δυσουρία. Ο ασθενής από τα πρώτα κιόλας συμπτώματα θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό Χειρουργό Πρωκτού για να λάβει την κατάλληλη αγωγή. Η πάθηση μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή, οδηγώντας σε σηψαιμία.

Διάγνωση περιεδρικού αποστήματος

Κατάλληλος για τη διάγνωση της πάθησης είναι ο ειδικός πρωκτολόγος. Αρχικά θα ζητήσει το πλήρες ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε κλινική εξέταση. Η επισκόπηση της περιπρωκτικής περιοχής, η ψηλάφηση και η δακτυλική εξέταση θα αναδείξουν το απόστημα ή κάποιο πιθανό συρίγγιο. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε υψηλής ανάλυσης πρωκτοσκόπηση. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο ιατρός θα ελέγξει το βλεννογόνο του πρωκτικού καναλιού. Επιπλέον εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση είναι: αιματολογικές, μαγνητική τομογραφία, ορθοσκόπηση και ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα.

 Θεραπεία περιεδρικού αποστήματος

Η αντιβίωση ως θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος θεωρείται λανθασμένη προσέγγιση και δε μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Λύση στο περιεδρικό απόστημα δίνει η χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ανοίγει η κοιλότητα και παροχεύεται το πύον. Για τη διάνοιξη απαιτείται έμπειρος Γενικός Χειρουργός καθώς το απόστημα μπορεί να υποτροπιάσει.

Το περιεδρικό συρίγγιο και απόστημα απαιτεί έγκαιρη αντιμετώπιση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Proctolab, το πρώτο Χειρουργικό – Πρωκτολογικό Κέντρο στη Β. Ελλάδα. Ο Γενικός Χειρουργός, Δρ. Μάριος Γρηγορίου, με εξειδίκευση στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου – Πρωκτού θα σας καθοδηγήσει ως προς την αντιμετώπιση του.