Τα κονδυλώματα είναι εκβλαστήσεις (θηλές) που εμφανίζονται συνήθως στο δέρμα της περιγεννητικής περιοχής, στα γεννητικά όργανα, στον κόλπο και στον πρωκτό. Αποτελούν εκδήλωση της λοίμωξης με τον ιο HPV (HPV-6, HPV-11). Εμφανίζονται μεμονωμένα αλλά συνήθως η εμφάνισή τους είναι σε ομάδες η με πολλαπλές εντοπίσεις.

Πώς μεταδίδονται

Η μετάδοση γίνεται από δέρμα σε δέρμα με την επαφή και η συχνότερος τρόπος να κολλήσει κανείς είναι η σεξουαλική επαφή οποιασδήποτε μορφής. Μετά την μετάδοση ο ιός μπορεί να παραμείνει ανενεργός μέσα στους ιστούς μέχρι και 8 μήνες και μετά να εκδηλωθεί με την μορφή των κονδυλωμάτων. Παρόλα αυτά περίπου το 90% των ασθενών που έχουν HPV δεν θα εκδηλώσουν κονδυλώματα.

Ποια τα συμπτώματα

Οι περισσότεροι ασθενείς παρατηρούν την ανάπτυξη βλαβών – εκβλαστήσεων χωρίς να εμφανίζουν άλλα συμπτώματα. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ήπια συμπτώματα όπως κνησμό, ήπια αιμορραγία ή αίσθημα υγρασίας περιπρωκτικά.
Πως διαγιγνώσκονται

Η διάγνωση γίνεται με την προσεκτική κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό. Η εξέταση σε ασθενείς με κονδυλώματα στην περιπρωκτική περιοχή πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται με πρωκτοσκόπιση γιατί ο ιός μπορεί να προσβάλει και το πρωκτικό κανάλι. Επίσης κρίνεται σκόπιμο σε ασθενείς με κονδυλώματα να γίνεται έλεγχος τόσο του κόλπου και του τραχήλου όσο και του πρωκτικού καναλιού για την ύπαρξη λοίμωξης και από άλλα στελέχη του ιού που μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση κακοήθειας.

Πώς θεραπεύονται

Η αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων μπορεί να γίνει με φαρμακευτικούς παράγοντες όταν αυτά εντοπίζονται στο δέρμα. Η κύρια μορφή αντιμετώπισης αφορά στην χειρουργική παρέμβαση όπως:

  • Αφαίρεση των βλαβών με χειρουργικά εργαλεία.
  • Καταστροφή των βλαβών με κρυοπηξία
  • Καταστροφή με καυτηριασμό
  • Καταστροφή με Laser

Πρέπει να τονιστεί ότι στην πλειοψηφία των ασθενών η οριστική θεραπεία επιβάλλει περισσότερες της μιας συνεδρίες και ότι ο ασθενής ακόμα και στην περίοδο που δεν εμφανίζει κλινικά βλάβες μπορεί να μεταδώσει την νόσο.