Δρ. Μάριος Γρηγορίου, MD, PhD
Γενικός Χειρουργός – Χειρ. Παχέος Εντέρου
Εγνατίας 96, 54623 Θεσσαλονίκη