Η εμφάνιση χρόνιου πρωκτικού πόνου αποδίδεται σε μια ομάδα παθήσεων που ονομάζονται λειτουργικές διαταραχές του πρωκτικού σωλήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διάγνωση μιας λειτουργικής διαταραχής είναι ο αποκλεισμός άλλων παθήσεων που μπορεί να προκαλούν πόνο στον πρωκτό όπως:

  • Ραγάδα δακτυλίου
  • Φλεγμονώδεις νόσοι (ν. Crohn κα.)
  • Αιμορροιδοπάθεια
  • Καρκίνος πρωκτού

Οι καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από χρόνιο ή υποτροπιάζον πόνο στον δακτύλιο και αποτελούνται από δύο βασικές κατηγορίες:

  • Σύνδρομο ανελγκτήρα
  • Πρωκταλγία Fungax

Η αντιμετώπιση του λειτουργικού πόνου είναι εξαιρετικά δύσκολη δεδομένου ότι οι παραπάνω παθήσεις έχουν μέχρι στιγμή άγνωστη αιτιολογία. Η ανακούφιση του ασθενούς προϋποθέτει την σωστή αναγνώριση της πάθησης και την λήψη συντηρητικών η παρεμβατικών μέτρων. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Botox μας έχει προσφέρει μια θεραπευτική προσέγγιση με εξαιρετικά αποτελέσματα.